WordPress är världens mest använda webbpubliceringsverktyg som vi gärna använder i våra projekt. Vi hjälper också till med anpassningar och utbildningar.

WordPress har funnits i många år och var från början ett rent bloggverktyg. Idag är WordPress världens mest använda publiceringsverktyg för webbsidor och är mycket enkelt att använda och utvecklas ständigt.

Det är ett tillförlitligt verktyg där du kan, med någon timmes utbildning, uppdatera webbsidan själv. Webbplatser byggda med WordPress är redan i grunden anpassade för sökmotorer och mobila enheter. Det är i regel billigare och enklare att flytta en webbplats till WordPress än att börja trixa med egna lösningar.

WordPress bygger på öppen källkod och uppdateras ständigt. Du låser inte fast dig i en lösning som är beroende av något speciellt företag och det är en framtidssäker lösning.

Kontakta oss för vidare diskussion om vilka behov du har och om WordPress är lösningen för dig.

wordpresspic2
.